Iwo został zaproszony do udzielenia wywiadu dla Duńskiego Klubu na temat naszej hodowli. Zawarte są tam informacje o naszej historii, rejestracji rasy w Angielskim  Kennel Club'ie i naszych planach hodowlanych.

Serdeczne podziękowania dla Trinidad García za przeprowadzenie rozmowy i napisanie tego tekstu.